Go Pro d.o.o

Darko Bogojević

Business Developer Manager Go Pro

Darko Bogojević je Busines Development Manager u kompaniji GoPro d.o.o. Profesionalac 

sa dugogodišnjim iskustvom rada u IT industriji, usmeren ka zadovoljstvu korisnika kroz kreiranje, upravljanje i izvođenje marketinških i komunikacionih projekata u B2B segmentu. Konsultant i praktičar sa iskustvom rada na međunarodnim i lokalnim projektima u ovim oblastima. Posvećen razvijanju i negovanju saradnje sa korisnicima, partnerima i zainteresovanim stranama u domenu primena savremenih poslovnih rešenja. Završio je studije proizvodnog mašinstva i kompjuterski integrisanih tehnologija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Posetite sajt kompanije