StarCard d.o.o

Dušan Radošević

Direktor Kompanije StarCard d.o.o

Kroz karijeru dugu skoro 25 godina bio sam izložen različitim profesionalnim izazovima od razvoja organizacija u različitim životnim ciklusima, operativnom poslovanju pa sve do strateškog pozicioniranja. Ovakav poslovni put je uticao da razvijem širok dijapazon veština koje mi pomažu da se sa lakoćom prilagođavam različitim industrijama i poslovnim prilikama. STARCARD projekat je upravo rezultat tog iskustva koje sa svojim partnerima i saradnicima pokušavam da pretočim u zanimljiv proizvod za kompanije koje žele da održe korak sa inovativnim tendencijama u savremenom poslovnom okruženju.

Posetite sajt kompanije