Positive d.o.o

Dr. Goran Petrović

Ekspert za digitalnu transformaciju i poslovne procese

Goran je inženjer informatike, diplomirani menadžer, magistar elektronskog poslovanja sa FON-a i doktor poslovne informatike Ekonomskog fakulteta. Sa 25+ godina profesionalnog iskustva u različitim industrijama, u preduzećima iz realnog i javnog sektora vodio je timove i projekte u oblasti IT-ja, upravljanja poslovnim procesima, merenja performansi, sistema kvaliteta i digitalne transformacije. Poseduje brojne sertifikate iz navedenih oblasti. Više od 15 godina angažovan je kao recenzent projekata nacionalnog takmičenja Najbolja tehnološka inovacija (NTI) čiji je cilj razvoj preduzetničke klime i pomoć potencijalnim i postojećim high-tech preduzetnicima. Uz stalan angažman u velikom naučno-istraživačkom centru od nacionalnog značaja aktivno radi na promociji sinergije menadžmenta, organizacije i novih tehnologija. Kao konsultant pomaže preduzećima da se bolje organizuju i korišćenjem digitalnih tehnologija ostvare uštede i steknu konkurentsku prednost.

Posetite sajt kompanije